BIOLOŠKI TRETMAN OTPADNIH VODA


Fenikstrade R.V.P. Internacional u saradnji sa akreditovanim institucijama u Beogradu, nudi:


MIKROBIOLOŠKI PREPARAT ZA BIOLOŠKU OBRADU OTPADNIH VODA


U RESTORANIMA I SPLAVOVIMA


Preparat EKOREM BS sadrži visoko produktivne sojeve aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama, dobijenih iz prirodnih sredina koji nanošenjem na neutralni nosač ubrzano razlažu i najteže razloživa jedinjenja u otpadnoj vodi, kao što je hlorfenol. Otpadne vode iz raznih plovila na našim rekama mogu ozbiljno da naruše njihovu lepotu i prijatan doživljaj šetnje pored njih. U pakovanju od 500 gr.preparat ECOREM je pogodan za tretman otpadnih voda na splavovima restoranima.

 

Pozovite i oslobodite se neprijatnog mirisa već za 10 dana.

Pružimo prirodi malo.