BVS - Kreis


BVS Kreis

FENIKSTRADE R.V.P. INTERNACIONAL je na početku 2009 godine proširio svoj asortiman ponude novom paletom proizvoda poznate nemačke kompanije BVS-KREIS GmbH i to specijalnom VAKUMSKO-USISNOM OPREMOM ZA RAD U KLANICAMA.


BVS-KREIS GmbH VAKUMSKO-USISNA OPREMA sa odgovarajućim aparatima, održava vašu proizvodnu proceduru čistom, obezbeđuju suvlje proizvode od mesa, što konačno omogućava duži rok trajanja i bolji kvalitet proizvoda.

PROIZVODI BVS-KREIS:

• Za krupnu stoku-UKLANJA:
1. Kičmu iz zatvorenog kičmenog kanala
2. Meko kičmeno tkivo na polovljenm životinjama
3. Koštanu strugotinu, opiljke, sukrvicu i drugo sa površine reza posle polovljenja.
4. Preostalu masnoću
5. Kičmenu moždinu i membranu na otvorenom spinalnom kanalu kod svinja.
• Za svinje-UKLANJA:
1. Kičmenu moždinu na polutkama
2. Mozak
3. Salo
4. Oči
• Za ovce-UKLANJA:
1. Kičmenu moždinu pre polovljenja