EFA SCHMID & WEZEL


EFA SCHMID & WEZEL GmbH iz Nemačke, vodeći je svetski proizvođač mašina za primarnu klaničnu industriju. Duga tradicija, praćenje tehnološkog razvoja, sanitarnih propisa, visok kvalitet obrade i pouzdanost, prednosti su ovih proizvoda sa tehničkog aspekta.


U proizvodnji, dugotrajnost rada i kvalitet mašina pružaju kvalitetnu i brzu pripremu mesa za dalju obradu. Širok raspon proizvodnog programa omogućava pokrivanje svakog radnog mesta u klanici što donosi proizvođačima znatnu uštedu vremenskog trajanja obrade, optimizaciju radnog vremena i standardizaciju proizvoda.


EFA SCHMID & WEZEL GmbH iz Nemačke svoj kvalitet usluga povećava i organizacijom servisa svojih mašina u našem ovlašćenom servisu koji prati rad mašina u garantnom roku i sve uočene nedostatke u toku garancije otklanja o svom trošku.

Više o tome na sajtu