Vratimo prirodi vodu u približno istom stanju u kojem smo je iz nje pozajmili


Voda je temelj života na zemlji i osnovni sastojak svakog živog bića.
Potrebe za vodom odraslog čoveka iznose od 2,5 do 3 litre dnevno.
Broj stanovnika na našoj planeti ubrzano se povećava, potrebe za vodom su sve veće a njena količina se ne menja.
Do 2025. godine dve trećine čovečanstva osetiće ozbiljan nedostatak vode. Procene stručnjaka kažu da oko 1,1 milijarda ljudi nema pristup pijaćoj vodi, 2.5 milijardi nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove, a više od 5 miliona ljudi godišnje umire od bolesti koje su uzrokovane zagađenom vodom.
Otpadna voda je u stvari najveći deo upotrebljene vode koji se vraća u prirodu.
Obzirom da su količine sveže vode koje nam stoje na raspolaganju ograničene, a potrebe za njom se povećavaju, voda počinje u sve većoj meri da se koristi, svesno ili nesvesno, ispuštanjem otpadne vode u iste vodotokove iz kojih se uzima voda.
Zbog svega toga kvalitet sveže vode sve više zavisi od kvaliteta otpadnih voda.
Danas su količine otpadnih materija toliko velike i njihov sastav tako agresivan tako da se preduzimaju ozbiljne mere povodom njihovog kanalisanja.
Jedan od načina regulisanja ovog problema današnjice jeste


BIOLOŠKI TRETMAN OTPADNIH VODA


ekorem

 

Fenikstrade R.V.P. Internacional u saradnji sa akreditovanim institucijama u Beogradu, nudi


MIKROBIOLOŠKI PREPARAT
ZA BIOLOŠKU OBRADU OTPADNIH VODA


Preparat EKOREM BS sadrži visoko produktivne sojeve aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama, dobijenih iz prirodnih sredina koji nanošenjem na neutralni nosač ubrzano razlažu i najteže razloživa jedinjenja u otpadnoj vodi, kao što je hlorfenol. EKOREM BS postiže visoku efikasnost u prečišćavanju otpadnih voda u sledećim industrijama:

  • PREHRAMBENA INDUSTRIJA - Ekorem BS 50 ( klanice, konditori, industrija organskih ulja, prerada voća i povrća, poljoprivredne farme, alkohol i pivarska industrija, kvasac i proizvodi od kvasca i drugi).
  • TEKSTILNO-KOŽARSKA INDUSTRIJA - Ekorem BS 20
  • DRVNA INDUSTRIJA (proizvodnja gasa i uglja, suva destilacija koksa i drveta, industrija papira i celuloze, proizvodnja papirne celuloze i slame i dr.)
  • RAFINERIJE NAFTE - Ekorem BS 10 ( petrohemijski pogoni, proizvodnja sintetičkog kaučuka, proizvodnja polipropilena i dr.)
  • POSTROJENJA GRADSKIH OTPADNIH VODA - Ekorem BS 60
  • PRERADA VOĆA I POVRĆA, UGLJA, INDUSTRIJA CELULOZE I PAPIRA - Ekorem BS 40
  • FARMACEUTSKA INDUSTRIJA
  • METALOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
  • TERMOELEKTRANE I TOPLANE
  • RESTORANI I SPLAVOVI NA VODI
Uspešno se koristi i za tretman otpadnih voda u domaćinstvima kod kućnih sanitarnih terminala kao što su septičke jame i dr.


Pružimo ruku prirodi...


ekorem

 

Za sva pitanja i objašnjenja pozovite nas na 011 301 50 54