Vakona


FENIKSTRADE R.V.P. INTERNACIONAL je od ove godine proširio svoj asortiman ponude novom paletom proizvoda za TAMBLOVANJE MESA poznate nemačke kompanije VAKONA GmbH.


VAKONA mašine svojim visokim kvalitetom obezbeđuju vrhunsku tehnologiju pripreme i obrade mesa i ostalog sledećim operacijama: mešanje, masiranje, tamblovanje, salamurenje, usoljavanje i slično.


ESK SERIJA MAŠINA obuhvata tamblere za meso sa rashladnim sistemom i vakum pumpom.
Dizajnirani su za omekšavanje mesa različitih tipova tokom procesa pripreme mesa i dimljenja. Relativno male dimenzije čine ih izvanrednim za male i srednje dimenzionirane proizvodnje. Mašine se takođe mogu koristiti i kao vakum mikser podešena sa dodatom odgovarajućom "rukom" za mešanje.


VAKONA tambleri za meso su se dokazali kao najbolja solucija u kompanijama gde se operacija mešanja vrši u dnevnoj a tamblovanje u noćnoj smeni.
Pogodne su za kupce koji obraćaju specijalnu pažnju na visok kvalitet proizvoda. Konstrukcija mašina je takva da zadržava proizvode čistim bez ikakvih problema.
PROIZVODI SERIJE ESK:


Vakona
Vakona
Vakona Vakona
  • 125 ESK
  • 150 ESK
  • 220 ESK
  • 300 ESK
  • 400 ESK
  • 550 ESK
  • 850 ESK
  • 1200 ESKVM SERIJA MAŠINA su mešalice i tambleri za meso dizajnirani za vakumsko omekšavanje različitih tipova mesa za vreme granuliranja u procesu proizvodnje i dimljenja mesa. Za VM modele karakteristično je da su malih dimenzija.

Vakona Vakona PROIZVODI SERIJE VM

" 100-220 VM
" VM-FMOstalo iz ponude: INJEKTORI za meso PI 9-52; IP 100-220; POKELBOY INJEKTORI i dr.